ไฟล์ประกอบการเรียน

บทที่ 1 : แนะนำคอร์สเรียน

บทที่ 2 : แนะนำโปรแกรม Autodesk Revit

บทที่ 3 : คำสั่งพื้นฐาน

บทที่ 4 : การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับงานโครงสร้าง

บทที่ 5 : การขึ้นโมเดลงานโครงสร้าง

บทที่ 6 : การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับงานสถาปัตยกรรม

บทที่ 7 : การขึ้นโมเดลงานสถาปัตยกรรม

บทที่ 8 : คำสั่งพื้นฐานสำหรับงานเขียนแบบ

บทที่ 9 : เตรียมข้อมูลสำหรับเขียนแบบ

บทที่ 10 : เขียนแบบงานโครงสร้าง

บทที่ 11 : เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

บทที่ 12 : เขียนแบบงานอื่นๆ

บทที่ 13 : การใส่เหล็กเสริมคอนกรีต

บทที่ 14 : การถอดปริมาณงานโครงสร้าง

บทที่ 15 : การถอดปริมาณงานสถาปัตยกรรม

บทที่ 16 : การส่งออกข้อมูลไปเอ็กเซล

บทที่ 17 : การปริ้นแบบ

5.4 การสร้างโมเดลคาน