Previous
Next
OUR PROJECT

ผลงานของเรา

ด้วยการทำงานของบุคลากรที่เข้าใจและใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การ ออกแบบ  ก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ ช่วยลดปัญหา การก่อสร้างล่าช้า และงบบานปลาย ได้วัสดุคุณภาพตามที่ตกลงไว้ ส่งมอบงานตรงเวลา และตามมาตรฐานที่กำหนด

About us
ABOUT US

Thanwa

Design & Construction

TDC (Thanwa Design & Construction) ก่อตั้งโดยทีมงาน สถาปนิก และวิศวกรผู้เชียวชาญ จากการสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งล้วนเกิดจากความตั้งใจในการเข้าถึงทุกรายละเอียดของลูกค้า ซึ่งมีความต้องการในหลากหลายด้าน เพื่อถ่ายทอดงานออกแบบให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง งานของเราจึงมีการออกแบบใหม่ทั้งหมด ในทุกขั้นตอน ด้วยการนำเทคโนโลยี BIM มาใช้ในงาน ส่งผลให้งานของเรา มีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามแบบ ตรงตามงบประมาณ พร้อมด้วยบริการของเรา ที่ครบ จบในที่เดียว

SERVICES

บริการของเรา

ด้วยการทำงานของบุคลากรที่เข้าใจและใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การ ออกแบบ  ก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ ช่วยลดปัญหา การก่อสร้างล่าช้า และงบบานปลาย ได้วัสดุคุณภาพตามที่ตกลงไว้ ส่งมอบงานตรงเวลา และตามมาตรฐานที่กำหนด

ออกแบบ

เราดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่งานออกแบบ ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง ตลอดจนจบงานก่อสร้างอย่างสมบูรณ์ พร้อมบริการดูแลหลังเข้าอยู่อาศัย จึงช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

ก่อสร้าง

โครงการของคุณ คือภารกิจของเรา เราควบคุม ดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มงาน จนจบงานอย่างละเอียด พร้อมบริหารงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามแบบ ตรงตามงบประมาณ ควบคุมงานโดยทีมงาน วิศวกร และสถาปนิก ผู้เชียวชาญ

ฝึกอบรม

เทคโนโลยี BIM ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร ทีมก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายขึ้น ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพงานมากขึ้น

CONTACT US

สอบถามรายละเอียด

เราพร้อมให้คำปรึกษา และการบริการอย่างดีที่สุด ร่วมพูดคุยและติดต่อเราได้ตามช่องทางต่างๆ  ที่คุณสะดวก

FaceBook

Thanwa Design & Construction

Line

Line OA : @Revithome