Revit Unhide Element

จัดการวัตถุที่ซ่อนอยู่ด้วย Revit Add-in Unhide Element

สอนใช้งาน Revit Add-in Unhide Element ตัวช่วยสำหรับจัดการวัตถุที่ซ่อนอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  ธันวา รีวิทโฮม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

บทความนี้ รีวิทโฮม จะมาแนะนำการใช้ Add-in Unhide Element in View โดยเริ่มต้นจากการติดตั้งโปรแกรม แนะนำหน้าตาของโปรแกรม และการใช้งานโปรแกรม นำเสนอด้วยเทนิคที่เข้าใจง่าย และกราฟฟิกที่สวยงาม พร้อมด้วยวีดีโอสอนการใช้งาน ช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น แน่นอน

โพสนี้ยาว มีหัวข้ออะไรบ้าง

การติดตั้ง Add-in Unhide Element

ดาวน์โหลด Add-in Unhide Element In View ให้เรียบร้อย จากนั้นทำตามขั้นตอนตามรูป

Install Add-in
Install Add-in

หน้าตา Add-in Unhide Element

หลังจากติดตั้ง Add-in จะมีเมนู Pangolin ปรากฎขึ้นมาในแถบ Ribbon

Add-in Location
Add-in Location

คลิกที่ไอคอน Unhide Element จะปรากฎหน้าต่าง Unhide Element in View รายละเอียดตามรูป

Feature Program
Feature Program

การใช้งาน Add-in Unhide Element

เปิดหน้าต่างการทำงานที่มีวัตถุถูกซ่อนอยู่ขึ้นมา ตามรูป

Hiden Element
Hiden Element

คลิกที่ไอคอน Unhide Element จะปรากฎหน้าต่าง Unhide Element in View เลือกชื่อวัตถุที่ต้องการยกเลิกการซ่อน ตามรูป

Unhide Element Menu
Unhide Element Menu

วัตถุที่เลือกจะถูกยกเลิกการซ่อน ตามรูป

Show Unhide Element
Show Unhide Element

Video Tutorial

วีดีโอสอนการใช่งาน Add-in Unhide Element in View

Play Video

ดาวน์โหลด Add-in Unhide Element

Add-in Unhide Element in view สามารถใช้งานได้กับโปรแกรม Autodesk Revit เวอร์ชั่น 2018-2021 นะครับ

ไฟล์ติดตั้ง ขนาด 2 MB

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Writer

Thanwa

Thanwa

สถาปนิก ผู้ก่อตั้ง RevitHome.co พื้นที่เรียนรู้เทคโนโลยี BIM ในรูปแบบออนไลน์ ที่เน้นเรื่องความสร้างสรรค์ เนื้อหามีความกระชับ เช้าใจง่าย จากประสบการณ์ใช้งานจริง